S bezpečnosťou elektrických spotrebičov sa netreba zahrávať

Plynulé fungovanie elektrických spotrebičov a zariadení, na ktoré sa spoliehame pri činnostiach v domácnostiach alebo na pracovisku, je dôležité s ohľadom na druh práce, ale musí byť splnená aj požiadavka bezpečnosti daných zariadení. Preto sa vykonávajú pravidelné revízie všetkých elektrických zariadení. S požiadavkou na kvalifikovanú a odbornú revíziu vašich spotrebičov a zariadení sa treba obrátiť na špecializované firmy, ktoré majú certifikáty na túto činnosť a odborne sú spôsobilí revízie vykonávať. Moderné softwérové vybavenie je základ, spolu s meracími prístrojmi najvyššej kvality dokážu evidovať každú revíznu správu a všetky prípadné revízie, zároveň upozornia na revízie elektrických zariadení vyhláška blížiaci sa koniec ich platnosti, čo je veľmi praktické, šetrí čas a problémy s pokazenými zariadeniami po dobe revízie.

Každá domácnosť je vybavená spotrebičmi

Povinnosti vykonávať revízie elektrických zariadení sa nevyhnú hlavne veľké spoločnosti a firmy, ktoré pri svojej hlavnej činnosti využívajú tieto zariadenia, a teda musia byť bezpečné. V zákone sa však detailne uvádza, koho sa povinnosť revízie týka. Odborná firma, vykonávajúca revízie, má k dispozícii všetko potrebné na to, aby boli vykonané spoľahlivo, protokol o revízii má ihneď k dispozícii, na každé revidované zariadenie umiestni revízny štítok s QR kódom, aby sa prístroj mohol uviesť do prevádzky a je ním označovaný až do jeho vyradenia z činnosti.

Aj záhradná technika je poháňaná elektrickým prúdom

Na revíziu si firmu môžete objednať, s pracovníkmi sa dohodnete na spôsobe jej vykonania, závisí to od typu zariadenia, jej veľkosti, mobility či hmotnosti a podobne. O všetko sa však postarajú technici, ktorí vás upozornia aj na blížiace sa lehoty revízie, a to s predstihom a možnosťou objednania sa na vyhovujúci termín. Informácie si však môžete pozrieť aj vy, ak si zoskenujete QR kód na zariadení. Prostredníctvom mobilného telefónu tak budete mať prehľad o všetkých vykonaných revíziách daného spotrebiča. V prípade nejakých komplikácií alebo nejasností treba kontaktovať špecializovanú firmu, určite vám radi poskytnú bližšie informácie.