Spoločnosť KCHK, s.r.o.
je obchodná spoločnosť so sídlom
v Čadci a autorizovaným predajcom
najväčšej poľskej koksovni Kombinat
Koksochemiczny „Zabrze“.DE SK


Certifikát autorizovaný predajca:

 

 
O nás

História

Spoločnosť KCHK s.r.o. bola založená v roku 2006 zápisom do obchodného registra. Aj keď pod týmto názvom pôsobí spoločnosť na trhu nie dlho, jej personálny základ tvoria pracovníci, ktorí od 90. rokov 20. storočia  pôsobia v oblasti zameranej na veľkoobchodný a maloobchodný predaj pevných palív. Ale vďaka kreativite a flexibilite zamestnancov a ich tímovej spolupráci pri riešení problémov a hľadaní čo najefektívnejšieho spôsobu uspokojovania potrieb zákazníkov, si spoločnosť získala dôveru u odberateľov a producentov ako na Slovensku, tak i v Čechách a v Poľsku.

V súčasnosti  patrí spoločnosť medzi popredných dodávateľov tuhých palív pre zlievarne, cukrovary, vápenky  ako i pre širokú sieť uhoľných skladov nielen na Slovensku, ale i v Čechách, v Rakúsku a v Poľsku. Taktiež sa zúčastňuje ako subdodávateľ palív pre Železnice SR.

Garancia kvality

So silným zázemím, s rozhodným vedením a spoľahlivými zamestnancami s maximálnou mierou osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu sa spoločnosť KCHK s.r.o. stala  autorizovaným predajcom najväčšej koksovne v Poľsku „Kombinat Koksochemiczny Zabrze“.

Na základe certifikátu autorizovaného predajcu sme spravili výrazný krok k zvýšeniu spokojnosti a k upevneniu našej pozície na domácom i v zahraničnom trhu.

 

 
 © 2005-2009, Vyrobil CB soft, s.r.o. , powered by Joomla CMS.